HYDROIZOLÁCIE PLOCHÝCH STRIECH

HYDROIZOLÁCIE PLOCHÝCH STRIECH

Spodné stavby

Izolácie proti tlakovej vode a vlhkosti, chemickým vplyvom a ropným látkam. Na izolácie spodných stavieb
používame PVC fólie Fatrafol, Sika, PVC tesniace profily, asfaltové pásy ELASTEK, GLASTEK.

Izolácie plochých striech,
terás a balkónov

Izolácie spodných
stavieb

Fóliovanie
bazénov

ASFALTOVÉ PÁSY

  • Asfaltové pásy pre spodnú izoláciu sú vhodné riešenie najmä kvôli svojej hrúbke (3,5 až 4,5 mm), ktorou odolávajú prerazeniu či roztrhnutiu počas realizácie stavby. Aplikujú sa natavením na napenetrovaný podklad v jednej prípadne viac vrstvách. Pri správnom návrhu a použitom materiáli odolávajú voči tlakovej vode a pôsobeniu radónu.  

PVC FÓLIE

  • PVC fólie sú pri realizácií náchylnejšie na poškodenie najmä pre svoju hrúbku (od 0,8 mm po 2 mm). Aplikujú sa zváraním spojov v jednej vrstve položenej voľne, pričom ich treba chrániť geotextíliou. Vhodná PVC fólia môže byť použitá ako hydroizolácia, ktorá je odolná voči rôznym chemickým látkam (napr. ropným), prípadne použitá ako protiradónová izolácia. Pri vhodnom návrhu skladby dokonca aj ako izolácia voči tlakovej vode.